Board nguồn tập trung ACRO STEADY STD-250W/12V

Mô tả ngắn
  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

STEADY STD-250W/12V Single Output Switching Power Supply
- Short circuit/Overload/Over voltage protection

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức