RX1217RP

Mô tả ngắn

•  Compatible drive type 3.5” or 2.5” SATA 6.0Gb/s x 12 (hard drives not included)
•  Expansion port Infiniband x 1
•  Hot swappable drive Yes
•  Size  88 mm x 430.5 mm x 696 mm
•  Weight 13.4 kg 

  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

•  Compatible drive type 3.5” or 2.5” SATA 6.0Gb/s x 12 (hard drives not included)
•  Expansion port Infiniband x 1
•  Hot swappable drive Yes
•  Size  88 mm x 430.5 mm x 696 mm
•  Weight 13.4 kg 

Sản phẩm liên quan
DS218
Liên hệ
DS218+
Liên hệ
DS218j
Liên hệ
DS218play
Liên hệ

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức