SSD Intel Optane 32GB

Mô tả ngắn

Module bộ nhớ hiệu Intel 32GB MEMPEK1W032GAXT NG80

PCIE 40> (MEMPEK1W032GAXT957793)

  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm
Module bộ nhớ hiệu Intel 32GB MEMPEK1W032GAXT NG80 PCIE 40> (MEMPEK1W032GAXT957793)
Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức