VS360HD

Mô tả ngắn
  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

•  USB: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
•  Video output: HDMI x 1, VGA x 1 (mirrored display output)
•  Supported video output resolution: 1920 x 1080 (1080p), 60 Hz
•  Audio input/output: 3.5 mm stereo audio jack x 2 (input/output)
•  Size (H x W x D): 32 x 130 x 130 mm
•  Weight: 300 g
•  LAN: Gigabit x 1

Sản phẩm liên quan
DS218
Liên hệ
DS218+
Liên hệ
DS218j
Liên hệ
DS218play
Liên hệ

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức