Bo mạch máy chấm công vân tay

Mô tả ngắn
  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

Bo mạch máy chấm công vân tay

- Dùng cho máy chấm công X628, X638, X999, 3000tid, 3000T, 3000AID, 5000AID, RJ919...

- Bo mạch máy chấm công vân tay thay thế cho các nhãn hiệu hiện nay:

 - Máy chấm công RONALD JACK: 3000T, 3000TID, 3000TID-C, 4000TID-C, T4000, X628C, X638C, X658C, 3979C, 8000C, 8000T, 6868, B3, B3-C, GD100, DG600, D800G, RJ130, X928C, X938C, T8, T9, 5000T-C, 6869, RJ1300, RJ X958C...

- Máy kiểm soát cửa Ronald Jack: F6, F7, F8, F08, F701, F707, F708, F09, F18, F19, 3000AID, 5000AID, 5000A, 5000A PRO

- Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack: Iface 200, Iface 300, Iface 302, Iface 402, Iface 800, Gigata FA-113, Gigata FA1H

- Máy chấm công Granding: GT-100, GT-200, GT-300, 3000T, 3000T-C, 5000T-C, U-300C, T2, T5, T6, T8, IN01, IN03, IN04

- Máy chấm công TITA : TITA 168, 169, 189, MITA 7789, MITA 8683, MITA F08, MITA F09, T8, T9, RJ1300, X958, 879C, 879A

- Máy chấm công Wise Eye: Wse 7200, Wse 9039, Wse 9079, Wse 9089, Wse 8000A, Wse 330, Wse 850, 8000T, Wse 268

- Máy chấm công Abrivision: ABM 1.3, IPASS 01, IPASS 02, IPASS 03, AS 200, ABS300, ISCAN 03, ASU260, ATK100

- Máy chấm công Osin: X628c, 3000tid, 4000tid, 5000aid, k300

- Máy chấm công Adel : X915, X917, X919, X920, X638, X648,  ADT5, X5, ADA8, ADZK5000

- Máy chấm công Vigilance: VT300, K14, K40, TA 880, TA801, TA818, VT330, SF200

- Máy chấm công Kobio : K14, K40, KOBIO SA-31E, SA-32E, SE33E

- Máy chấm công Metron, Q-CLEAR 6869, Ronald Jack RJ1200, RJ1300...

- Máy chấm công ZKTECO: ZKTECO BIO 100, DS 100, RJ919, D800G, DG 600

- Máy chấm công Bravo: Bravo1, Bravo 2, Bravo 5, Bravo 8

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức