DS218

Mô tả ngắn
  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

CPU Model Marvell Armada 385 88F6820

CPU Architecture 32-bit

CPU Frequency Dual Core 1.3 GHz

Floating Point  

Hardware Encryption Engine  

Memory

System Memory 512 MB DDR3

Storage

Drive Bay(s) 2

Sản phẩm liên quan
DS218+
Liên hệ
DS218j
Liên hệ
DS218play
Liên hệ
DS418
Liên hệ

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức