FN1127 - Trung tâm báo cháy Hochiki 1 loop 127 địa chỉ

Mô tả ngắn
 • Không thể mở rộng và không thể kết nối mạng để liên kết với tủ khác
 • Màn hình LCD 8 dòng , 40 kí tự 1 dòng .
 • Cài đặt độ nhạy cho từng đầu báo
 • Cài đặt độ nhạy cho ngày và đêm.
 • Giá:
  Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm
 • Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki FN1127 1 loop- 127 địa chỉ .
 • Không thể mở rộng và không thể kết nối mạng để liên kết với tủ khác
 • Màn hình LCD 8 dòng , 40 kí tự 1 dòng .
 • Cài đặt độ nhạy cho từng đầu báo
 • Cài đặt độ nhạy cho ngày và đêm .
 • Đường dây có thể thi công theo dạng mạch vòng hoặc mạch nhánh .
 • Đường dây cho thiết bị có thể dùng dây thường , không cần dây bọc chồng nhiễu hoặc cáp xoắn
 • Kết nối liên mạng 64 trung tâm với nhau (gắn thêm card mạng ) .
 • Kết nối được 15 hiển thị phụ .
 • 2 ngỏ ra 1.6A cho còi đèn báo cháy .
 • 3 ngỏ ra relay .
 • Tiêu chuẩn UL , FM
 • Hướng dẫn sử dụng tủ báo cháy Hochiki: Download
Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức