Bộ hiển thị phụ Trung tâm 10 zone Hochiki Nhật PEX-10H

Mô tả ngắn
  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

Type Indication Panel
Model PEX-□H
Operating Voltage 24Vdc
Operating Temp. Range 0°C to 40°C
Material Self-Extinguishing Resin
Thickness 3mm
Color Light Gray
Dimension (W)250 X (H)350 X (D)65 (mm)
Weight Approx. 2kg
Country of Origin Japan

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức