FN8127 - Trung tâm báo cháy Hochiki 8 loop 1016 địa chỉ

Mô tả ngắn
 • Tủ báo cháy địa chỉ Hochiki FN8127: 8 loop- 1016 địa chỉ .
 • FN8127 Màn hình LCD 8 dòng, 40 kí tự 1 dòng .
 • Cài đặt độ nhạy cho từng đầu báo
 • Cài đặt độ nhạy cho ngày và đêm .
 • Đường dây có thể thi công theo dạng mạch vòng hoặc mạch nhánh.
 • Giá:
  Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm
 • Tủ báo cháy địa chỉ Hochiki FN8127 : 8 loop- 1016 địa chỉ .
 • FN8127 Màn hình LCD 8 dòng , 40 kí tự 1 dòng .
 • Cài đặt độ nhạy cho từng đầu báo
 • Cài đặt độ nhạy cho ngày và đêm .
 • Đường dây có thể thi công theo dạng mạch vòng hoặc mạch nhánh .
 • Đường dây cho thiết bị có thể dùng dây thường , không cần dây bọc chồng nhiễu hoặc cáp xoắn
 • Kết nối liên mạng 64 trung tâm với nhau (1 trung tâm chiếm 2 địa chỉ mạng ) .
 • Kết nối được 35 hiển thị phụ .
 • 8 ngỏ ra 2.5A cho còi đèn báo cháy .
 • 10 ngỏ ra relay .
 • 16 ngỏ vào lập trình được .
 • Ngỏ ra cho kết nối máy in .
 • Tiêu chuẩn UL , FM . 
Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức