HRAM-1032TZDS REMOTE MULTIPLEX ANNUNCIATORS

Mô tả ngắn
 • HRAM-1032TZDS
 • Hiển thị phụ dùng cho dòng tủ HCP.
 • Hiển thị được 32 Zone, có thể mở rộng số Zone hiển thị bằng cách gắn thêm HRAX-1048
 • Giá:
  Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm
 • HRAM-1032TZDS
 • Hiển thị phụ dùng cho dòng tủ HCP.
 • Kết nối 4 dây đến tủ báo cháy:
  • 2 dây nguồn 24 VDC (chân AUX PWR trên tủ chính)
  • 2 dây tín hiệu (chân RS485-1 trên tủ chính)
 • Dòng điện tiêu thụ:
  • Standby: 50 mA
  • Maximum: 150 mA
 • Hiển thị được 32 Zone, có thể mở rộng số Zone hiển thị bằng cách gắn thêm HRAX-1048
Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức