SOYAL PRO-EBL-AD : Khóa chốt điện tử - Electric Bolt Lock (Fail safe)

Mô tả ngắn
  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-EBL-AD

PRO-EBL-AD - Electric Bolt Lock (Fail safe) - Khóa chốt điện tử cho cửa tư động (Auto Door)
- Time delay adjustable  0,3,6,9 seconds

- Signal output
- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
- Body size : 205 L x 35 W x 40 H (mm)
- Strike plate : 90 L x 25 W x 2 H (mm)
- Voltage : DC 12V
- Gross weight : 0.8 kg

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức