SOYAL PRO-LBB : Bát dưới khóa chốt - Lower Bracket for Bolt Lock

Mô tả ngắn
  • Giá:
    Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL AR-LBB

SOYAL PRO-LBB - Lower Bracket for Bolt Lock

- Bát dưới khóa chốt (Applicabler for glass door without lower frame)
- Material : stainless steel
- Gross weight : 0.5 kg

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức